V.V. Vreug of Laat ● Wieërt 2011 ●
Design by Davy Stulitens
© Alle rechten voorbehouden V.V. Vreug of Laat 2020
Beste vastelaovendj veerders van hieël Limburg Ich zal mich ieërst efkus aan uch veurstelle, veur dejje dinktj weem stieët dao zoë te zeivere. Ich bin Jany Stals 23 jaor jonk en unne zoon van Jan en Anny Stals. Pap en mam hebbe nog unne zoon Danny en laotj det now toevallig mieëne broor zeen. Weem in Ni-jwieërt MC Donalds kintj, kintj hieël zeker de loeëds van STALS Loeënbedrieëf & handelsongerneming. Allein de loeëds van Stals Loeënbedrieëf & handelsongerneming is neteurlik völ bekindjer dan MC Donalds. En met oos loeënbedriëf en handelsogerneming verdeene vae de kost. Naeve mieën werk bin ich te vinge in de bouwloeëds van Gekkewerk, of op zaoterdigaovendj same met mieën vriendin Ester Boonen in de kroeg.Ester is ein dochter van John en Nicole Boonen, eigenare van Firma Boonen. Same zitte vae dus inne containerbranch. Vastelaovendj veer ich al van jongs aaf aan. In 2018 bin ich getuuge gewaesj van ut boorebroeedspaar van V.V. De Moezevangers op Laor. Sinds 2014 bin ich bi-j VV Gekkewerk en organiseer ich met völ plezeer eder jaor met verschillendje Wieërter Vastelaovendj vereinige De Wieërter 11. Zoë wi-j dejje op facebook van V.V. Vreug of Laat hetj kunne zeen, is dit jaor gekoze vör verschillendje hints, ich zal ze uch us towlichte. Wieërt: ……….ich woeën op Laor, mer bin dek inne stad te vinge. Beer!: Of ut now oppe zwarte Cross is of inne bouwloeëds, ein kaod pilske gieët d’r altieëd waal in. 11! De Wieerter 11!Zoe wi-j gezagtj organiseer ich det spektakel met völ plezeer. Instagram! Sinds kort staon vae op instagram en poste vae edere waek wat over oos bezighede op ut bedrieëf. Blauw! Det is mieën kleur van mieën ongerschei-jing, werkoutfit tot en met de tractors Flamingo! In september van ut aafgeloupe jaor heet V.V. Gekkewerk ‘Lets flamingle’ georganiseerdj in Vreug of Laat! Now wejje waorum ich hi-j veur uch staon en weem ich bin Mer ich gaon neteurlik neet alles zelf doon, ich heb 2 adjudante di-j de komendje waeke alles vör mich doon zoas: Schoonpoetse , haor keime, vaere recht hojje en vöral völ beer hale. De ieërste adjudant dae mich gieët ongersteune is Sven Lemmers oftewel Haps. Sven is de zoon van Mart en Moninque Lemmers. Langs Sven stieët zieën prachtige vriendin Esmee van Deursen dochter van Huib en Angelique van Deursen. Aan de angere kant stieët nog eine adjudant Niels van de Kruys zoon van Frank en Gemma van de Kruys. En vröllie……….. Niels is nog steeds vrijgezel, dus…………….paktj eur kans. Wieëter heb ich ouch ein hoeësorde in ut laeve gerope: De orde van ut “Loeënwerkerke”. Genog gekaltj……….. ich bin d’r gruuëts op det ich deze vastelaovendj as prins Jany I van V.V. Vreug of Laat veurop moog gaon en d’r same met uch eine geweldjige en onvergaetelikke vastelaovendj van kan make. Dan sloeët ic haaf met mieën devies: Met dees daag blieëve de tractors inne schop en gaon vae bi-j Vreug of Laat veur op!”
V.V. Vreug of Laat ● Wieërt 2011 ●
Design by Davy Stultiens
© Alle rechten voorbehouden V.V. Vreug of Laat 2020
Beste vastelaovendj veerders van hieël Limburg Ich zal mich ieërst efkus aan uch veurstelle, veur dejje dinktj weem stieët dao zoë te zeivere. Ich bin Jany Stals 23 jaor jonk en unne zoon van Jan en Anny Stals. Pap en mam hebbe nog unne zoon Danny en laotj det now toevallig mieëne broor zeen. Weem in Ni-jwieërt MC Donalds kintj, kintj hieël zeker de loeëds van STALS Loeënbedrieëf & handelsongerneming. Allein de loeëds van Stals Loeënbedrieëf & handelsongerneming is neteurlik völ bekindjer dan MC Donalds. En met oos loeënbedriëf en handelsogerneming verdeene vae de kost. Naeve mieën werk bin ich te vinge in de bouwloeëds van Gekkewerk, of op zaoterdigaovendj same met mieën vriendin Ester Boonen in de kroeg.Ester is ein dochter van John en Nicole Boonen, eigenare van Firma Boonen. Same zitte vae dus inne containerbranch. Vastelaovendj veer ich al van jongs aaf aan. In 2018 bin ich getuuge gewaesj van ut boorebroeedspaar van V.V. De Moezevangers op Laor. Sinds 2014 bin ich bi-j VV Gekkewerk en organiseer ich met völ plezeer eder jaor met verschillendje Wieërter Vastelaovendj vereinige De Wieërter 11. Zoë wi-j dejje op facebook van V.V. Vreug of Laat hetj kunne zeen, is dit jaor gekoze vör verschillendje hints, ich zal ze uch us towlichte. Wieërt: ……….ich woeën op Laor, mer bin dek inne stad te vinge. Beer!: Of ut now oppe zwarte Cross is of inne bouwloeëds, ein kaod pilske gieët d’r altieëd waal in. 11! De Wieerter 11!Zoe wi-j gezagtj organiseer ich det spektakel met völ plezeer. Instagram! Sinds kort staon vae op instagram en poste vae edere waek wat over oos bezighede op ut bedrieëf. Blauw! Det is mieën kleur van mieën ongerschei-jing, werkoutfit tot en met de tractors Flamingo! In september van ut aafgeloupe jaor heet V.V. Gekkewerk ‘Lets flamingle’ georganiseerdj in Vreug of Laat! Now wejje waorum ich hi-j veur uch staon en weem ich bin Mer ich gaon neteurlik neet alles zelf doon, ich heb 2 adjudante di-j de komendje waeke alles vör mich doon zoas: Schoonpoetse , haor keime, vaere recht hojje en vöral völ beer hale. De ieërste adjudant dae mich gieët ongersteune is Sven Lemmers oftewel Haps. Sven is de zoon van Mart en Moninque Lemmers. Langs Sven stieët zieën prachtige vriendin Esmee van Deursen dochter van Huib en Angelique van Deursen. Aan de angere kant stieët nog eine adjudant Niels van de Kruys zoon van Frank en Gemma van de Kruys. En vröllie……….. Niels is nog steeds vrijgezel, dus…………….paktj eur kans. Wieëter heb ich ouch ein hoeësorde in ut laeve gerope: De orde van ut “Loeënwerkerke”. Genog gekaltj……….. ich bin d’r gruuëts op det ich deze vastelaovendj as prins Jany I van V.V. Vreug of Laat veurop moog gaon en d’r same met uch eine geweldjige en onvergaetelikke vastelaovendj van kan make. Dan sloeët ich aaf met mieën devies: Met dees daag blieëve de tractors inne schop en gaon vae bi-j Vreug of Laat veur op!”