V.V. Vreug of Laat ● Wieërt 2011 ●
Design by Davy Stulitens
© Alle rechten voorbehouden V.V. Vreug of Laat 2020
Opening Vastelaovendj 11.11.2019
Uitroeping Preens Jany I 10.01.2020
Receptie V.V. de Pinmaekers 12.01.2020
V.V. Vreug of Laat ● Wieërt 2011 ●
Design by Davy Stultiens
© Alle rechten voorbehouden V.V. Vreug of Laat 2020
Uitroeping Preens Jany I 10.01.2020
Opening Vastelaovendj 11.11.2019
Receptie V.V. de Pinmaekers 12.01.2020